Organizacje

Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka

Łódź, Polska

Ul. Nowomiejska 3/50, 91-414

tel.: 727 901 401
email: eurofrc@gmail.com
www: http://eurofrc.eu/

Celem fundacji jest kształtowanie społeczeństwa stosując innowacyjne podejścia i techniki edukacyjne, nieformalne narzędzia edukacyjne, warsztaty, sesje zorientowane na rozwój osobisty i zawodowy, szkolenia i wymiany oraz kampanie.