Organizacje

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców

Bruksela, Belgium

Avenue des Arts 7/8, 1000

tel.: +32 232 900 40
www: http://www.ecre.org

Misją CRE jest ochrona i promowanie praw uchodźców, osób ubiegających się o azyl i innych osób przymusowo wysiedlonych w Europie oraz w europejskiej polityce zewnętrznej. Jego różnorodne członkostwo sięga od dużych organizacji pozarządowych o globalnej obecności po małe organizacje zaangażowanych aktywistów. Praca posłów obejmuje pełny krąg wysiedleń ze stref konfliktu, niebezpiecznych tras i przybycia do Europy, długoterminowej integracji ze społeczeństwami europejskimi, a ich działania obejmują pomoc humanitarną, świadczenie usług społecznych, pomoc prawną, postępowanie sądowe, politykę monitorowania oraz prawo, rzecznictwo i kampanie.