Organizacje

Europejska Sieć Informacji o Edukacji EURYDICE

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305

tel.: +48 22 463 13 70
email: eurydice@frse.org.pl
www: https://eurydice.org.pl

Sieć Eurydice, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji. Sieć składa się z 43 biur krajowych, tworzonych przez ministerstwa edukacji 38 krajów biorących udział w programie Erasmus+ i jest koordynowana oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. 

Polskie Biuro Eurydice funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Biura Analityczno-Badawczego.

stopka strony