Organizacje

Europejska Sieć Konkurencji

Warszawa, Polska

pl. Powstańców Warszawy, 00-950

tel.: +48 22 556 03 87
email: bp@uokik.gov.pl
www: https://uokik.gov.pl/

Zrzesza organy ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji. Komisja Europejska i organy ochrony konkurencji z państw członkowskich UE współpracują ze sobą za pośrednictwem ECN poprzez informowanie się o nowych sprawach i planowanym wydaniu decyzji, koordynowanie dochodzeń, wspieranie się w prowadzeniu postępowań, wymianę informacji oraz prowadzenie regularnych spotkań i seminariów.

stopka strony