Organizacje

Europejska Sieć Konkurencji

Warszawa,

pl. Powstańców Warszawy, 00-950

tel.: +48 22 556 03 87
email: bp@uokik.gov.pl
www: https://ec.europa.eu/competition/ecn/

Zrzesza organy ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji.

stopka strony