Organizacje

Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich

Warszawa, Polska

ul. Polna 40, 00-635

tel.: 00 48 22 390 35 60
email: dyplom@nawa.gov.pl
www: https://www.enic-naric.net/

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dotyczących edukacji akademickiej. Informują o procedurach uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych) oraz o systemie edukacji w kraju pochodzenia, a także w innym państwie członkowskim. 

stopka strony