Organizacje

Europejska Sieć Migracyjna (ESM)

Warszawa, Polska

ul. Koszykowa 16, 00-564


email: esm@udsc.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/europejska-siec-migracyjna

ESM działa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a jej Rolą jest zaspokojenie zapotrzebowania instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu. Przygotowywane analizy mają stanowić swoisty punkt wyjścia dla decydentów kształtujących politykę na poziomie krajowym i europejskim. Dostarczane informacje mają również m.in. wspomagać praktyków, stanowić źródło wiedzy dla badaczy, a także przyczyniać się do lepszego zrozumienia zagadnień migracyjnych przez ogół społeczeństwa.

stopka strony