Organizacje

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Warszawa, Polska

ul. Zielna 37, 00-108

tel.: +48 22 39 57 600
email: office@enrs.eu
www: https://enrs.eu

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Wspomaga rozwój europejskiej kultury pamięci w duchu wzajemnego zrozumienia.

stopka strony