Organizacje

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych

Warszawa, Polska

ul. Postępu 3, 02-676

tel.: +48 22 125 14 90
email: sekretariat.bwm@pk.gov.pl
www: https://pk.gov.pl/dzialalnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/europejska-siec-sadowa/europejska-siec-sadowa/

Europejska Sieć Sądowa jest umiejscowiona w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej. Ułatwia współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy prokuratorami, sędziami i sądami państw członkowskich Unii Europejskiej. Do jej podstawowych zadań należy udzielanie informacji o prawie i praktyce państw członkowskich, właściwych organach oraz ułatwianie nawiązywania przez nie bezpośrednich kontaktów. 

stopka strony