Organizacje

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości

Warszawa,

ul. Stefana Batorego 5, 02-59

tel.: +48 47 72 118 81
email: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl
www: https://eucpn.org/

Sieć EUCPN jako grupa ekspercka Komisji Europejskiej ma na celu wspieranie zapobiegania przestępczości na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk wśród krajów UE w tym zakresie. Do podstawowych zadań Sieci należy:

  • promowanie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości na terenie krajów członkowskich;
  • ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości;
  •  gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości.

Ponadto w ramach Sieci organizowane są konferencje służące realizacji celów Sieci oraz szerokiemu rozpowszechnianiu rezultatów jej działań, w szczególności doroczna konferencja nt. dobrych praktyk, w trakcie której przyznawana jest Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).  

stopka strony