Organizacje

Europejska Wymiana Młodzieży Polska

Łódź, Polska

ul. Żwirki 36 lok. 118, 90-924


email: board.eye@esn.pl
www: http://www.esn-eye.pl/

Europejska Wymiana Młodzieży (European Youth Exchange) zrzesza studentów aktywnie działających na rzecz integracji europejskiej, różnorodności kulturowej i tolerancji. Działa na Politechnice Łódzkiej przy Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Stowarzyszenie organizuje konferencje, happeningi i wymiany młodych ludzi należących do różnych kręgów kulturowych. Liczne działania organizacji są skierowane do studentów. Obejmują m.in. imprezy i cyklicznie organizowane obozy integracyjne. Stowarzyszenie opiekuje się zagranicznymi studentami biorącymi udział w programie Erasmus+ oraz European Project Semester. Jest współorganizatorem Akademickich Targów Pracy.

stopka strony