Organizacje

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Warszawa, Polska

Żurawia 3/5, 00-503

tel.: 22 378 31 77
email: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
www: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe i rozwój technologiczny, inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę przygraniczną. 

Beneficjentami środków finansowych pochodzących z tego funduszu są przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządy terytorialne, instytucje i jednostki badawczo-rozwojowe.

 


stopka strony