Organizacje

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Luxembourg, Luxembourg

12, rue Alcide De Gasperi, 1615

tel.: +352 43 981
www: http://eca.europa.eu

Europejski Trybunał Obrachunkowy został utworzony w celu kontrolowania finansów UE. Jego działania kontrolne koncentrują się na budżecie UE i politykach unijnych, w szczególności na kwestiach dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wartości dodanej, finansów publicznych oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Trybunał kontroluje wykonanie budżetu UE zarówno pod kątem dochodów, jak i wydatków.


stopka strony