Organizacje

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Łódź, Polska

ul. Narutowicza 8/10, 90-135

tel.: 42 207 73 39

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkoleniowym powołanym do życia przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Misją Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej ECES jest upowszechnianie i wdrażanie standardów europejskich z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności zawodowych i społecznych. Centrum kieruje swoją działalność do administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy, Instytucji edukacyjnych, odbiorców indywidualnych.

The European Social Education Centre
The European Social Education Centre is a specialised training centre established by the Centre for the Promotion and Development of Civil Initiatives OPUS. Its aim is to disseminate and implement European standards from different areas of vocational knowledge and professional abilities. Its beneficiaries include local government, non-governmental organisations and individuals.

stopka strony