Organizacje

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)

Warszawa,

pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950

tel.: +48 22 556 06 00
email: ECCNET-PL@ec.europa.eu
www: http://www.konsument.gov.pl/

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE i działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centra bezpłatnie informują i edukują konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Dzięki współpracy Centrów w ramach Sieci przeprowadzane są również badania i analizy stanu ochrony konsumentów w UE poprzez identyfikacje luk i barier prawnych m.in. w obszarach: e-handlu, praw pasażerów lotniczych, europejskiego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. Centra ECC-Net są także oddelegowane do współpracy z organami administracji, organizacjami konsumentów oraz przedsiębiorcami.

stopka strony