Organizacje

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)

Warszawa, Polska

pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950

tel.: +48 22 556 06 00
email: eccnet-pl@ec.europa.eu
www: http://www.konsument.gov.pl/

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE i działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centra bezpłatnie informują i edukują konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. 

stopka strony