Organizacje

Europejskie Centrum Młodzieży

Łódź, Polska

ul. Zakładowa 147A, 92-402

tel.: +48 42 617 13 88
email: kontakt@ecm.edu.pl
www: http://ecm.edu.pl/

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju wymiany między polskimi a zagranicznymi uczniami. Udzielamy pomocy instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit oraz nieformalnym grupom młodzieży w zakresie działań związanych z interkulturowymi kompetencjami, rozwojem umiejętności oraz wdrażaniem różnych form edukacji pozarządowej w zależności od aktualnych potrzeb.

Naszym celem jest wyposażyć nauczycieli i młodzież w odpowiednie narzędzia, które ułatwią im znalezienie odpowiedzi na ważne pytania, takie jak „jak to jest uczyć się i żyć w innym kraju, szczególnie o wielokulturowym społeczeństwie”. Pomagamy  zwiększyć ich szanse na zatrudnienie oraz stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Wśród form edukacji nieformalnej i pozaformalnej stosowanych przez Europejskie Centrum Młodzieży można wyróżnić: wymiany młodzieży, warsztaty, projekty językowe, zajęcia terenowe, jak również liczne krajowe i międzynarodowe wydarzenia.

Inna forma naszej działalności powiązana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli z całej Polski, które skupia się w szczególności na rozwijaniu umiejętności interkulturalnych w zakresie prawa oświatowego, pozyskiwania funduszy unijnych na wprowadzanie nowoczesnych technologii do szkół oraz kreowania wizerunku szkoły na rynku europejskim.

Europejskie Centrum Młodzieży promuje również partnerstwo strategiczne pomiędzy polskimi nauczycielami a instytucjami edukacyjnymi.

stopka strony