Organizacje

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Lisbona, Portugalia

Praça Europa 1 Cais do Sodré, P-1249

tel.: +351 21 121 02 00
email: info@emcdda.europa.eu
www: https://www.emcdda.europa.eu

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dostarcza UE oraz jej państwom członkowskim rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na poziomie europejskim, dotyczących narkotyków i narkomanii oraz jej skutków. Celem Centrum jest dostarczenie osobom kształtującym politykę rzetelnych informacji oraz realizowanie inicjatyw na rzecz walki z problemem narkotyków.


stopka strony