Organizacje

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Thessaloniki, Grecja

Europe 123, 570 01

tel.: (+30) 2310-490111
email: info@cedefop.europa.eu
www: http://www.cedefop.europa.eu/

Cedefop jest agencją UE w ramach której współpracują ze sobą politycy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy oraz uczniowie i uczestnicy szkoleń w każdym wieku – czyli wszyscy zainteresowani tematyką edukacji i szkolenia.

Cedefop jest miejscem, gdzie system oświaty styka się z rynkiem pracy, i stanowi forum, na którym zainteresowane podmioty mogą wymieniać się informacjami i dyskutować o tym, jak ulepszyć system kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Centrum dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną z organizacjami politycznymi oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników, aby pomóc im w zwiększaniu możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia.


stopka strony