Organizacje

Europejskie Forum Młodzieży (PL)

Bystrzyca Kłodzka, Polska

Plac Wolności 5/5, 57-500

tel.: +48(74)8110223
email: efm@efm.org.pl
www: http://www.efm.org.pl

Europejskie Forum Młodzieży ma na celu: edukację europejską, uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie do rozwijania zainteresowań pozaszkolnych i działalności społecznej, wyrównywanie szans młodych ludzi mieszkających w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w dostępie do wiedzy i informacji. Organizacja realizuje projekty wymian młodzieżowych i wolontariatu europejskiego.

The European Youth Forum
The European Youth Forum focuses on European education and supports active youth participation through encouraging young people to develop their interests and undertake local initiatives. It also supports equal access to education and information. The organisation delivers youth exchanges projects and European voluntary service projects.

stopka strony