Organizacje

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów

Katowice, Polska

ul. Ścigały 38/4, 40-208

Odbiorcami projektów realizowanych przez Stowarzyszenie są studenci i młodzież z terenów województwa śląskiego. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością na rzecz współpracy i integracji młodzieży Europy, sprzyja nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskami młodzieżowymi Polski oraz innych państw europejskich.

The European Association of Young Regionalists
The Association promotes the cooperation and integration of European young people. Its beneficiaries include students and young people of the Silesian region.

stopka strony