Organizacje

Euroregion Silesia

Racibórz, Polska

ul. Batorego 7 (piętro I lokal nr 4 i Pietro II lokal nr 1), 47-400

tel.: 32 415 64 94
email: info@euroregion-silesia.pl
www: http://www.euroregion-silesia.pl/

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Silesia, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

Euroregion Silesia
The Association's main aim is to mobilise cooperation within the framework of the Euroregion through programmes and projects realised in the border areas.