Organizacje

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M.Lutra

Wrocław, Polska

ks. Marcina Lutra 2/8, 54-239

tel.: 71 798 26 00
email: sekretariat@diakonia.pl
www: https://diakonia.pl/

Działania Centrum są ukierunkowane na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie oraz opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Centrum kształci młodzież z całej Polski w swoich bezpłatnych szkołach specjalnych: Przedszkolu, Szkole Podstawowej, polsko-Niemieckiej Szkole Niepublicznej, Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy. Organizacja prowadzi również Domy Pomocy Społecznej „Samarytanin” oraz „Miłosierny Samarytanin” dla chorych i starszych.

stopka strony