Organizacje

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

Gliwice, Polska

ul. Franciszkańska 5, 44-100

tel.: 32 238 96 39
email: ete@szkolyete.pl
www: http://www.szkolyete.pl/

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży;
b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społecznego;
c) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.

stopka strony