Organizacje

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Warszawa, Polska

ul. Śniadeckich 23 lok. 9, 00-654

tel.: 600 411 349
email: biuro@fio.org.pl
www: http://fio.org.pl/

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działa przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.
Realizując projekty, pomaga m. in.:
- zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
- przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
- podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
- przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.