Organizacje

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Warszawa, Polska

ul. Nowolipie 13/15, 00-150

tel.: 22 6359395
email: federacja@federa.org.pl
www: http://www.federa.org.pl

Federacja powstała w 1991r jako porozumienie pięciu organizacji; działa na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa: poradnictwo w zakresie antykoncepcji i edukacji seksualnej, konsultacje psychologów, ginekologów, prawników. Federacja prowadzi telefon zaufania dla kobiet, dni otwarte dla kobiet i młodzieży, prowadzi kampanie w mediach; prowadzi działalność informacyjną w zakresie zdrowia kobiety.