Organizacje

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

Warszawa, Polska

ul. Puławska 61, 02-595


email: fntf@filmfederacja.org.pl
www: http://filmfederacja.org.pl/

Federacja jest niepaństwowym stowarzyszeniem twórców i realizatorów filmów niekomercyjnych, którego głównym celem jest wspieranie niezależnej twórczości filmowej. Stowarzyszenie promuje dzieła artystyczne, utrzymuje kontakty międzynarodowe oraz dąży do wymiany kulturowej ludzi filmu całego świata. Pomaga także młodym talentom umożliwiając im udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach, z których najbardziej prestiżowym jest Światowy Festiwal UNICA. Federacja wydaje kwartalnik "Kino Niezależne". Członkowie Federacji mają możliwość korzystania z archiwum filmowego i uczestniczenia w seminariach i warsztatach filmowych.