Organizacje

Forum Akademickie

Lublin, Polska

ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601

tel.: (81) 524-02-55, 528-08-22
email: redakcja@forumakademickie.pl
www: https://forumakademickie.pl/#

Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny poświęcony tematyce uniwersyteckiej i naukowej.