Organizacje

Forum Młodych Dyplomatów

Warszawa, Polska

ul. Nowy Świat 33, 00-029

tel.: 509 610 266
email: info@diplomacy.pl

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów to organizacja gromadząca ludzi młodych, absolwentów i studentów ostatnich lat wielu polskich uczelni. Misją Stowarzyszenia jest kreowanie i kształcenie przyszłych liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią stabilny rozwój polskiej polityki zagranicznej, celem jest promowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zamierzenia realizują poprzez spotkania z czołowymi postaciami międzynarodowej dyplomacji, warsztaty dyplomatyczne, specjalistyczne szkolenia językowe, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, oraz przez działalność publicystyczną, opiniotwórczą, a także promocyjną.