Organizacje

Forum Młodzieży Warszawy

Warszawa, Polska

ul. Korkowa 96, 04-519


email: fmw@interia.eu
www: https://www.facebook.com/Forum-M%C5%82odzie%C5%BCy-Warszawy-160046994027543/

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, skierowaną w głównej mierze do dzieci i młodzieży. Do podstawowych działań należą: organizowanie wolnego czasu młodym ludziom, integracja społeczności lokalnej, poszerzanie oferty kulturalnej miasta, organizowanie konkursów, wydarzeń artystycznych i plenerów. Forum realizuje także projekty międzynarodowe, głównie wymiany młodzieży.