Organizacje

Forum Młodzieży Wawra

Warszawa, Polska

Kłodzka 19, 04-913


email: fmw@wp.pl

Forum Młodzieży Wawra jest organizacją skupiającą ludzi działających na rzecz młodzieży na terenie gminy Warszawa – Wawer. Forum angażouje się m.in w cykl festynów połączonych z zawodami sportowymi, organizowanie szkoleń, konkursów i imprez kulturalno-rozrywkowych. FMW bierze czynny udział w życiu gminy, organizuje też projekty międzynarodowej wymiany młodzieży. Zakres działalności to utrzymywanie kontaktów i wzajemną wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami, inicjowanie i organizowanie działań kulturalnych, oraz uprawniania turystyki młodzieżowej i sportu.