Organizacje

Forum Młodzieży Wawra

Warszawa, Polska

Kłodzka 19, 04-913

tel.: 501 063 099
email: fmw@wp.pl

Organizacja działa na rzecz integracji i aktywizacji środowisk młodzieżowych i propagowania zdrowego stylu życia, a także wspiera inne organizacje o podobnym charakterze.

Forum organizuje imprezy sportowe i wymiany młodzieżowe.

stopka strony