Organizacje

Forum Rozwoju Regionalnego w Zabawie

Zabawa, Polska

Zabawa 9a, 33-133

tel.: 14 67 81 447

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy młodych ludzi i jego głównym celem jest aktywizacja społeczna i współpraca z młodzieżą z różnych sfer społecznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wolontariatu, sportu i edukacji.  Stowarzyszenie współpracuje z Zespołem Szkół w Radłowie oraz Domem Kultury w Biskupicach Radłowskich, prowadzi zajęcia pozaszkolne, organizuje warsztaty oraz realizuje międzynarodowe wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Wśród takich projektów można wyróżnić m.in. „Youth Olympic Games”, czy „Przedsiębiorczość dla młodych”.

stopka strony