Organizacje

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas

Sanok, Polska

Krzyżanowskiego 8, 38-500


email: fraternitasngo@gmail.com
www: https://erasmusplus.wixsite.com

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus +”.

Podczas projektów pracuje na rzecz międzynarodowej współpracy między społecznościami lokalnymi i różnymi grupami społecznymi w aspekcie wymiany młodzieży. Promuje także aktywne uczestnictwo w życiu społecznym wśród ludności lokalnej poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i sportowych.

stopka strony