Organizacje

FRDL Ośrodek Regionalny w Gdańsku

Gdańsk, Polska

Targ Drzewny 3/7, 80-886

tel.: 58 308 47 72
email: biuro@gdansk.frdl.pl
www: http://www.gdansk.frdl.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Fundacja jest organizacją sieciową. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.