Organizacje

Fund. na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Warszawa, Polska

ul. Gombrowicza 19, 01-682

tel.: 22 864 03 90
email: fdpa@fdpa.org.pl
www: http://www.fdpa.org.pl

Celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz restrukturyzacja polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. FDPA działa zarówno na poziomie całego kraju, jak i na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez sieć biur terenowych zlokalizowanych w Płocku, Siedlcach, Nowym Sączu, Radomiu, Zambrowie i Połczynie Zdroju (kontakt do biur regionalnych na stronie internetowej organizacji). FDPA wspiera rozwój małych przedsiębiorstw oraz pomaga w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich; prowadzi bezpłatne szkolenie i działalność doradczą, udziela pożyczek na pozarolniczą działalność gospodarczą.