Organizacje

Fundacja "Dom"

Białystok, Polska

Upalna 1a lok.76, 15-668

tel.: 609 091 239
email: askorko@gmail.com
www: http://fd.org.pl/

Fundacja działa na rzecz aktywizacji osób starszych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizuje wolontariat. Swoje działania opiera na edukacji ustawicznej osób starszych, stwarzaniu dogodnych warunków dla starzenia się oraz organizowaniu wycieczek krajoznawczych i imprez kulturalnych. Fundacja bierze również udział w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+.

stopka strony