Organizacje

Fundacja 36 i 6

Dywity, Polska

Różnowo 315, 11-001

tel.: +48 668 270 950
email: kontakt@fundacja36i6.pl
www: http://fundacja36i6.pl/

Celem Fundacji jest działalność społeczna oparta na wartościach uniwersalnych, takich jak prawo do życia, tolerancja, propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz prowadzi działania zmierzające do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego. Stymuluje kreatywność i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

stopka strony