Organizacje

Fundacja "5Medium"

Lublin, Polska

ul. Agatowa 18/53, 20-571

tel.: 514 181 921
email: fundacja@5medium.org
www: http://5medium.org/

Fundacja „5Medium” jest organizacją pozarządową powstałą we wrześniu 2011 roku. Zajmuje się edukacją pozaformalną, skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym. Fundacja stawia za cel swojej działalności edukację medialną i informacyjną, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do twórczego i krytycznego odbioru mediów. Realizowane przez fundację projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji m.in. umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, a także wyszukiwania i selekcjonowania informacji.