Organizacje

Fundacja Absolvent.pl

Warszawa, Polska

Plac Konesera 9, 03-736


email: kontakt@absolvent.pl
www: https://www.absolvent.pl

Celem fundacji jest podejmowanie działalności mającej na celu:
- wspieranie społeczności akademickiej, szczególnie studentów wszystkich kierunków i stopni, w formie finansowej, szkoleniowej i doradczej;
- podnoszenie szans edukacyjnych dla wszystkich polskich studentów, którzy studiują w Polsce;
- doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji studentów.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- prowadzenie działalności gospodarczej;
- zbieranie funduszy na organizację i koordynację programu Fundacji organizowanie lub prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz kształceniowej we wszystkich jej formach;
- realizacja projektów finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz jej inicjatyw bądź z innych źródeł;
- udzielanie stypendiów krajowym studentom.

stopka strony