Organizacje

Fundacja Abyss Of Mind

Podkowa Leśna, Polska

ul. Storczyków 40, 05-807


email: abyssofmindprojects@gmail.com
www: http://abyssofmind.org.pl/

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na poprawie dostępności i jakości kształcenia, a także na zwiększeniu świadomości na temat istnienia możliwości rozwoju międzynarodowego dla młodzieży. Współpracuje z firmami i organizacjami, które cenią sobie współpracę międzynarodowych, wielokulturowych i wielojęzycznych zespołów. Partnerzy fundacji wspierają międzynarodową mobilność szkoleń i wymianę edukacyjną. Głównie koncentruje się na kształceniu i szkoleniu zawodowym w ramach programu Erasmus +.

stopka strony