Organizacje

Fundacja Active Kids

Wieliczka, Polska

os. Szymanowskiego 19/17, 32-020

tel.: 577 257 000
email: info@activekids.org.pl
www: https://www.activekids.org.pl/

 Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz przeciwdziała dyskryminacji grup, takich jak mniejszości etniczne i religijne, migranci, obcokrajowcy czy też osoby wykluczone społecznie.

​Integruje społeczeństwo poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i włączanie się w działania o charakterze regionalnym oraz międzynarodowym. Fundacja kładzie duży nacisk na angażowanie wolontariuszy, zachęcając w ten sposób młodych ludzi do zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania własnych horyzontów czy wreszcie do przełamywania barier międzykulturowych i zyskiwania swoistej mobilności międzynarodowej.

stopka strony