Organizacje

Fundacja "Activus"

Łódź, Polska

Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255

tel.: 514 041 257
email: iwadolowska@gmail.com

Fundacja zajmuje się aktywizacją intelektualną, społeczną i fizyczną oraz rozwojem osób starszych, starając się wykorzystać ich potencjał oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie.