Organizacje

Fundacja "Activus"

Łódź, Polska

Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255

tel.: +48 503 750 260
email: akademiaseniora@uni.lodz.pl
www: https://www.activus.uni.lodz.pl/

Fundacja zajmuje się aktywizacją intelektualną, społeczną i fizyczną oraz rozwojem osób starszych, starając się wykorzystać ich potencjał oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

stopka strony