Organizacje

Fundacja ADAPA

Gdynia, Polska

Gen. Józefa Hallera 31a, 81-428

tel.: 516 169 639
email: wtz.adapa@gmail.com
www: https://fundacjaadapa.pl/

Misją fundacji jest niesienie pomocy osobom dotkniętym autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom.  Organizacja działa na rzecz aktywizacji zawodowej takich osób. Prowadzi Warsztaty Terapii Zawodowej oraz Pracownię Poligraficzną, w której osoby dotknięte zaburzeniami rozwoju mogą znaleźć zatrudnienie. Fundacja działa również na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi koła zainteresowań, trening umiejętności społecznych (klub TUS) oraz z rozwoju tożsamości płciowej („ladies” i „gentleman”), a także konsultacje psychologiczne. 

stopka strony