Organizacje

Fundacja ADRA Polska

Wrocław, Polska

ul. Kamieniecka 15, 50-511

tel.: (+48)22 266 80 75
email: adra@adra.pl
www: https://www.adra.pl/

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną w szczególności nakierowaną na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Niesie pomoc ludności będącej w trudnej sytuacji z powodu kataklizmów czy wojen. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieżowe, treningi i wolontariat zagraniczny, poprzez które aktywizuje do odpowiednich zachowań dla dobra społeczeństwa. Pomaga innym organizacjom pozarządowym w ich codziennych działaniach poprzez np. szkolenia, różnego rodzaju porady oraz prowadzenie księgowości.

stopka strony