Organizacje

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Police, Polska

Piaskowa 42 lok. 1, 72-010

tel.: 536 700 501
email: gincol@wp.pl

Fundacja wspiera dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub przebywających w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.  Organizacja promuje także ideę podmiotowego wychowania i resocjalizacji młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży, udział w wymianach międzynarodowych młodzieży o mniejszych szansach edukacyjnych oraz EVS.

stopka strony