Organizacje

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

Osiek, Polska

ul. Ogrodowa 3B, 28-221

tel.: 537-033-441
email: magdalena.marynowska@fundacjafarma.pl
www: http://www.fundacjafarma.pl/

Głównym celem Fundacji FARMa jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Praca z młodzieżą realizowana jest poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych projektach. Fundacja wspiera rozwój lokalny oraz aktywne obywatelstwo w regionie. Poszukuje wolontariuszy do pomocy w pracach Fundacji, a także udziela informacji jak wyjechać na wolontariat za granicę.