Organizacje

Fundacja "Aktywni w Europie"

Sosnowiec, Polska

Gen. Józefa Hallera 10/49, 41-200

tel.: 507 022 979
email: aktywniweuropie@gmail.com
www: https://www.facebook.com/FundacjaAktywniwEuropie/

Fundacja działa na rzecz rozwoju kultury i oświaty, integracji europejskiej i budowy społeczeństwa obywatelskiego, a także mobilności młodzieży  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  Fundacja zrealizowała wiele międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+, wśród nich były m.in.:

- seminarium kontaktowe „Together  for New Toorrow” w 2015r.;

- wymiany młodzieży „Book of Freedom” i „Feel the Real Europe”

- projekt „Hate. I’m against”.

stopka strony