Organizacje

Fundacja "AKWER"

Wrocław, Polska

Legnicka 65, 54-206

tel.:  733 733 373
email: fundacja.akwer@wp.pl
www: https://www.facebook.com/fundacjaakwer/

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji europejskiej oraz edukacji i kultury. Swoje cele realizuje poprzez organizację wolontariatu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia w aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

stopka strony