Organizacje

Fundacja "Ambrozja"

Ornontowice, Polska

Grabowa 18/10, 43-178


email: ambrozjafun@gmail.com

Celem fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju kultury i sztuki  oraz upowszechniania edukacji wśród dzieci i młodzieży. Fundacja wspiera również rodziny w trudnej sytuacji materialnej oraz wyrównuje ich szanse w dostępie do edukacji i kultury. 

stopka strony