Organizacje

Fundacja Antares

Kraków, Polska

Łobzowska 46/12, 30-038


email: fundacja.anteres@gmail.com
www: http://www.fundacjaantares.pl

Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych, zwłaszcza  astronomii i astrofizyki, wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu obserwacji nocnego nieba,  prowadzeniu zajęć i prelekcji popularnonaukowych.

Fundacja brała  również udział w projekcie wymiany młodzieżowej  na Słowacji, jako organizacja partnerska projektu.

stopka strony