Organizacje

Fundacja "Antygrawitacja"

Szczecin, Polska

Xawerego Dunikowskiego 38B lok. 20, 70-123

tel.: 503 322 780
email: info@cyrkzodiak.pl

Fundacja wspiera dzieci i młodzież ze szczególnymi uzdolnieniami w rozwoju ich karier w zakresie sztuki i teatru. Organizacja prowadzi  projekt Cyrk Zodiak, w którym szkoli dzieci i młodzież opierając się o metody pedagogiki cyrku, uczy sztuki nowego cyrku, teatru ruchu, ulicznych przedstawień, tańca, akrobatyki i gimnastyki.