Organizacje

Fundacja "Antygrawitacja"

Szczecin, Polska

Xawerego Dunikowskiego 38B lok. 20, 70-123

tel.: 503 322 780
email: biuro@antygrawitacja.org
www: https://i1154.wixsite.com/antygrawitacja

Fundacja wspiera dzieci i młodzież ze szczególnymi uzdolnieniami w rozwoju ich karier w zakresie sztuki i teatru. Organizacja prowadzi  projekt Cyrk Zodiak, w którym szkoli dzieci i młodzież opierając się o metody pedagogiki cyrku, uczy sztuki nowego cyrku, teatru ruchu, ulicznych przedstawień, tańca, akrobatyki i gimnastyki. 

stopka strony